Pre záujemcov

Dôležitý oznam!!

Piaristická spojená škola Františka Hanáka má novú webovú stránku.
Stránku nájdete TU

Všetky nové články nájdete už iba na novej stránke.

Informácie k prijímacej skúške

GYM – 8-ročné štúdium

GYM – 4-ročné štúdium

GDM a OSV – 4-ročné štúdium

Ukážka testov na prijímacie skúšky z M, 8-ročné štúdium

>> viac

Ukážka testov na prijímacie skúšky zo SJL, 8-ročné štúdium

>> viac

Ukážka testov na prijímacie skúšky z M, 4-ročné štúdium

>> viac

Ukážka testov na prijímacie skúšky zo SJL, 4-ročné štúdium

>> viac

Základná škola, zápis + kritériá prijatia pre rok 2017/18

Základná škola, zápis + kritériá prijatia pre rok 2017/18

Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018

Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018