Gymnázium

Dôležitý oznam!!

Piaristická spojená škola Františka Hanáka má novú webovú stránku.
Stránku nájdete TU

Všetky nové články nájdete už iba na novej stránke.

Žatva úspechov na olympiádach pokračuje

Uplynulé dva víkendy sa v Košiciach konali celoslovenské kolá dvoch predmetových olympiád: geografickej a biologickej. Medzi súťažiacimi boli v oboch olympiádach aj študenti našej školy. A všetci sa vrátili s pozoruhodnými úspechmi.

Od piatku 21.4. do nedele 23.4.2017 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach konala Geografická olympiáda. Študent septimy, Damián Leporis, súťažil v kategórii Z. Podarilo sa mu vyriešiť úlohy dostatočne dobre na to, aby získal ocenenie úspešného riešiteľa.

Nasledujúci piatok, 28.4. sa v aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach stretli žiaci, študenti, ich učitelia a mnohí rodičia na otvorení projektovej časti >> viac

8 medailí z atletiky

Naši stredoškoláci sa v piatok 21.4. zúčastnili okresných majstrovstiev v atletike. A veru neboli len do počtu. V konkurencii všetkých stredných škôl okresu získali 8 vzácnych kovov. Menovite: Adam Illéš (II.G) 3. miesto skok do diaľky, Miroslav Beňadik (IV.G) 2.miesto vrh guľou, Simona Lovaštíková (III.G) 3.miesto skok do diaľky, 3.miesto beh na 800m, Veronika Kberlingová (III.G) 3.miesto vrh guľov, Barbora Píšová (I.G) 3.miesto beh 1500m, štafeta 4×100 m chlapci (Hronec, Jamriško, Illéš, Jurík) 2.miesto, štafeta 4x100m dievčatá (Píšová, Lovaštíková, Kberlingová, Hudecová) 3.miesto. Všetkým blahoželáme!!!

                                                                                             Mgr. Monika Píšová, Mgr. Juraj Orlík

Ocenenie pre RNDr. Máriu Bendovú

Primátorka mesta Prievidza dňa 28. 3. 2017 udelila v súlade s § 27 Štatútu mesta Prievidza v znení Doplnku č. 5  schváleného uznesením MsZ č. 47/14 dňa 25.februára 2014 Plaketu Jána Amosa Komenského za vynikajúce výsledky v školstve a za prínos v oblasti vzdelávania pedagógom škôl a školských zariadení pôsobiacich v meste Prievidza. Za našu školu ocenenie získala RNDr. Mária Bendová, učiteľka Piaristického gymnázia F. Hanáka. V návrhu na jej ocenenie sme uviedli tieto slová:
Takmer celý svoj pracovný život zasvätila deťom a mládeži ako učiteľka matematiky a fyziky v rôznych druhoch a typoch škôl v meste Prievidza. V Piaristickej spojenej škole F. Hanáka   pôsobí  od 1. septembra 2008 . Je pracovitá, spoľahlivá, nebojí sa inovácií, je vedúcou predmetovej komisie matematiky a fyziky na gymnáziu. Jej najvýznamnejšou črtou je to, že stále učí s láskou.  Poznajú to aj jej žiaci – na rozlúčke maturantov sa jej jeden žiak v záverečnom prejave takto prihovoril: „Pani profesorka, štyri  roky ste nám vraveli, že cennosti do školy nepatria. Tak prečo ste tu vy?“.
Ocenenej kolegyni úprimne blahoželáme.
Vedenie školy

Spievam po francúzsky

Naše speváčky Klára Džuponová (sek) a Viktória Granecová (III.G) sa už po tretí rok za sebou zúčastnili súťaže Spievam po francúzsky, ktorá sa uskutočnila 7.4.2017 v Žiline. V regionálnom semifinále Klárka obsadila tretie miesto (kategória do 14 rokov) a Viktória získala 1.miesto vo svojej kategórii (15 – 17 rokov)  a stala sa aj absolútnym víťazom celého kola. Viki držíme palce v celonárodnom finále, ktoré sa bude konať 2.6.2017 v Banskej

Mgr. Zuzana Korineková

Najmladší chemici nesklamali!

Študenti našej školy sa ani tento rok v chemickej olympiáde nestratili. V najmladšej kategórii D sa v okresnom kole v početnej konkurencii 42 žiakov z celého okresu umiestnil Martin Franek (kvarta) na krásnom 2. mieste a Dominik Bakoš (kvarta) na 9. mieste. Martinovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole a obom chlapcom ďakujeme za zodpovednú reprezentáciu školy.

Mgr. Andrea Machová

Celoslovenské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

V dňoch 30. – 31.3.2017 sa v Bratislave konal 27. ročník Olympiády vo francúzskom jazyku. Z krajského kola z prvých miest postúpili 4 študenti v 4 kategóriách. Ani v Bratislave sa nestratili a dosiahli medailové umiestnenia. Zuzka Cagáňová, pre ktorú to bola prvá účasť na olympiáde, získala v kategórii 1A (príma-sekunda) 2.miesto. Veronika Furjelová vylepšila minuloročné „zemiakové“ umiestnenie a získala 2. miesto v kategórii 1B (tercia-kvarta). Adam Debnár sa olympiády zúčastňuje už od prímy a tento rok obhájil 3. miesto. Obrovským prekvapením bolo víťazstvo Viktórie Granecovej v kategórii >> viac

Zapojili sme sa do súťaže „Poznaj a chráň“

Dňa 29. marca 2017 sa 3 naši žiaci zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády kategória E, ktorá sa nazýva aj „Poznaj a chráň“. V odbornosti ZOOLÓGIA našu školu reprezentovali dve žiačky zo Základnej školy : Magdaléna Raabová, 5.A a Ema Detková, 5.A a v odbornosti BOTANIKA jeden žiak z 8-ročného gymnázia Adam Borák, príma. Všetci traja žiaci boli úspešnými riešiteľmi okresného kola a Adam Borák postupuje do ďalšieho krajského kola súťaže.

Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a Adamovi gratulujeme k postupu !

 Mgr. Anna Čížová

Prvé úspechy gymnazistov na geografickej olympiáde

Po dlhšom čase sme sa znova zapojili aj do geografickej olympiády v kategóriách určených stredoškolákom. Konkrétne do kategórie Z, ktorá v školskom kole pozostáva z online testu. Podľa výsledkov testu potom krajské komisie pozývajú študentov na krajské kolo. Pozvánku dostali všetci traja študenti, ktorí sa na našej škole zapojili do školského kola. V piatok 24. 3. 2017 sa na gymnáziu v Dubnici nad Váhom popasovali s testovými úlohami zo všetkých zložiek geografie >> viac

Študenti piaristického gymnázia forenznými genetikmi

Dňa 30. marca 2017 na našu školu pricestovala „Genetika na kolesách“ a 29 študentov gymnázia sa stalo na pár hodín forenznými genetikmi. Čakala ich vážna úloha: určiť páchateľa z piatich podozrivých na základe vzorky DNA. Zdalo by sa, že to stredoškolák nemôže zvládnuť, no opak je pravdou. Pod vedením tímu pracovníkov z Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave porozumeli, zrealizovali a vyhodnotili genetický experiment.

Záver bol jasný – páchateľom bol podozrivý č. 3. A ako k nemu dospeli? No predsa štiepením vzorky DNA reštrikčným enzýmom a následnou gélovou elektroforézou fragmentov DNA. Celkom ako v nejakom krimi-filme.

Každá dvojica študentov mala pripravenú mikropipetu, sadu roztokov, návod i profily DNA podozrivých. Pod dohľadom skúsených >> viac