Základná škola

Dôležitý oznam!!

Piaristická spojená škola Františka Hanáka má novú webovú stránku.
Stránku nájdete TU

Všetky nové články nájdete už iba na novej stránke.

Milí rodičia

vášmu dieťaťu ponúkame možnosť navštevovať denný letný tábor v rámci ŠKD, ktorý sa bude konať počas prvého prázdninového týždňa (3.7. – 7.7. t.j. 4 dni). ŠKD bude otvorený od 6,30 do 16,30 hod.

Náplň činnosti: prázdninová, zahŕňa krátke výlety a vychádzky, využívanie nášho areálu vrátane telocvične, tvorivé aktivity v škole, návšteva knižnice a pod.

ŠKD otvoríme len ak bude prihlásených minimálne 15 detí.

Strava: obedy budú zabezpečené cez Trikostrav v našej jedálni.

Poplatok: 10,- eur  na dieťa za pobyt v ŠKD + stravné, ak bude dieťa prihlásené na obed. Cena jedného stravného lístka zostáva ako počas školského roka. Poplatok za ŠKD nezahŕňa náklady spojené s aktivitami.

Záväzné prihlášky treba odovzdať do konca mája u príslušnej vychovávateľky a poplatok uhradiť do polovice júna na zvyčajné číslo účtu ŠKD. Či sa tábor bude môcť uskutočniť oznámime v prvý júnový týždeň.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 A. Chovancová, ved. vychovávateľka

Športujeme aj cez víkend

Deň plný športu a zábavy mohli zažiť deti túto nedeľu 23. 4. na Korzo behu v Prievidzi. Napriek chladnému počasiu sa na štart postavili aj žiaci našej školy a zapretekali si so svojimi rovesníkmi. A v konkurencii sa nestratili. Vo svojich kategóriách sa umiestnili : Marián Šimkovič (príma) 2. miesto, Alexandra Neúročná (IV.A) 1. miesto, Šimon Drexler (IV.A) 2. miesto, Natália Vlniešková (IV.A) 3.miesto, Tomáš Šimkovič (III.A) 2.miesto, Rebecca Révészová (II.A) 2.miesto, Hanka Šimkovičová (MŠ) 2.miesto, Igor Horňák (II.A) 5. miesto. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa chuti do športovania!!

                                                                                                                         Mgr. Monika Píšová

Rozvíjanie finančnej gramotnosti na 1.stupni ZŠ

Naši žiaci z 3.A a 4. A triedy sa zapojili do projektu “Malá finančná akadémia s Kozmixom”. V rámci projektu stavali mestá, ktoré si nazvali Ligakimi a Kozmixcity. Hravou formou rozvíjali svoju kreativitu, tímovú prácu, komunikáciu a hlavne finančnú gramotnosť. Projekt sa deťom veľmi páčil. Vyskúšali si prácu bankárov, novinárov, architektov >> viac

Prváci na výlete v Kľačne

Žiaci prvého ročníka sa 12. apríla vybrali na výlet do Kľačna, kde ich pani vychovávateľka Betka pozvala na svoju farmu s domácimi zvieratkami. Privítala nás v kroji a ponúkla domácimi koláčmi a ovocím. Ukázala nám svoje domáce zvieratká. Deti sa dozvedeli ako zvieratá žijú, čím sa živia, aký máme z nich úžitok. Mohli si ich aj pohladkať. Potom sme sa vybrali na krátku vychádzku na kopec, kde sa pásli ovečky, vyliezli sme sa posed, preskakovali potok. Učili sme sa o liečivých >> viac

Využívanie CLIL metódy

Žiaci prvého ročníka základnej školy počas vyučovania využívajú metódu CLIL. Anglický jazyk sa tak učia nielen na hodine anglického jazyka, ale aj v matematike a prírodovede. Dokážu už sčítavať a odčítavať aj po anglicky, porovnávať čísla, či pomenovať geometrické tvary. Popri riešení slovných úloh po anglicky sa rozširuje tiež ich slovná zásoba. Takto sa naučili napríklad pomenovať ovocie, zvieratá, či počasie. Zaujímavé bolo pre nich napríklad aj sadenie, kedy hravou formou >> viac

Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

Žiaci 1.A triedy prvýkrát spoločne navštívili Hornonitriansku knižnicu v Prievidzi. Toto podujatie sa im veľmi páčilo, pretože bol pre nich pripravený zaujímavý program. Najskôr ich v “divadielku” privítala princezná z knižnice. Pomocou rozprávky o slovách ich naučila to, ktoré slovo je najdôležitejšie. Po skončení rozprávky sme sa presunuli do detského oddelenia knižnice, kde boli žiaci slávnostne  pasovaní za >> viac

Tvoríme jazykové portfólio

Vo  4. a 5. ročníku  na hodinách  angličtiny, prírodovedy a geografie vytvárame s deťmi jazykové portfólio.  Využívame  pri tom aj metódu CLIL a projektové vyučovanie. Veľký dôraz kladieme i  na čítanie s porozumením. Zbierku prác, ktorá je súčasťou jazykového portfólia  robíme formou lapbooku, čo je istý druh 3D knihy.

 

Európske jazykové portfólio pre 7 – 10 ročných žiakov v Slovenskej republike je dokumentom, ktorý vznikol podľa odporúčaní Rady >> viac

Zapojili sme sa do súťaže „Poznaj a chráň“

Dňa 29. marca 2017 sa 3 naši žiaci zúčastnili okresného kola Biologickej olympiády kategória E, ktorá sa nazýva aj „Poznaj a chráň“. V odbornosti ZOOLÓGIA našu školu reprezentovali dve žiačky zo Základnej školy : Magdaléna Raabová, 5.A a Ema Detková, 5.A a v odbornosti BOTANIKA jeden žiak z 8-ročného gymnázia Adam Borák, príma. Všetci traja žiaci boli úspešnými riešiteľmi okresného kola a Adam Borák postupuje do ďalšieho krajského kola súťaže.

Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a Adamovi gratulujeme k postupu !

 Mgr. Anna Čížová

Študenti piaristického gymnázia forenznými genetikmi

Dňa 30. marca 2017 na našu školu pricestovala „Genetika na kolesách“ a 29 študentov gymnázia sa stalo na pár hodín forenznými genetikmi. Čakala ich vážna úloha: určiť páchateľa z piatich podozrivých na základe vzorky DNA. Zdalo by sa, že to stredoškolák nemôže zvládnuť, no opak je pravdou. Pod vedením tímu pracovníkov z Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave porozumeli, zrealizovali a vyhodnotili genetický experiment.

Záver bol jasný – páchateľom bol podozrivý č. 3. A ako k nemu dospeli? No predsa štiepením vzorky DNA reštrikčným enzýmom a následnou gélovou elektroforézou fragmentov DNA. Celkom ako v nejakom krimi-filme.

Každá dvojica študentov mala pripravenú mikropipetu, sadu roztokov, návod i profily DNA podozrivých. Pod dohľadom skúsených >> viac