Aktuality

Dôležitý oznam!!

Piaristická spojená škola Františka Hanáka má novú webovú stránku.
Stránku nájdete TU

Všetky nové články nájdete už iba na novej stránke.

Žatva úspechov na olympiádach pokračuje

Uplynulé dva víkendy sa v Košiciach konali celoslovenské kolá dvoch predmetových olympiád: geografickej a biologickej. Medzi súťažiacimi boli v oboch olympiádach aj študenti našej školy. A všetci sa vrátili s pozoruhodnými úspechmi.

Od piatku 21.4. do nedele 23.4.2017 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach konala Geografická olympiáda. Študent septimy, Damián Leporis, súťažil v kategórii Z. Podarilo sa mu vyriešiť úlohy dostatočne dobre na to, aby získal ocenenie úspešného riešiteľa.

Nasledujúci piatok, 28.4. sa v aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach stretli žiaci, študenti, ich učitelia a mnohí rodičia na otvorení projektovej časti >> viac

Sväté písmo dobre poznáme

V utorok 25.4. a v stredu 26.4. sa naše víťazné družstvá z dekanátnych kôl v biblickej olympiáde zúčastnili diecézneho kola v kňazskom seminári v Badíne. Súťaž bola veľmi náročná. V šiestich súťažných kolách museli študenti ukázať nielen vedomosti, ale aj herecký talent a tvorivosť.  Dievčatá z IX.A v zložení Zuzana Gúberová, Alžbeta Raabová a Lenka Bobáľová obsadili pekné 6. miesto. Družstvo zo septimy Mária Pytlová, Sára Gúčiková a Damián Leporis skončilo na krásnom >> viac

Športujeme aj cez víkend

Deň plný športu a zábavy mohli zažiť deti túto nedeľu 23. 4. na Korzo behu v Prievidzi. Napriek chladnému počasiu sa na štart postavili aj žiaci našej školy a zapretekali si so svojimi rovesníkmi. A v konkurencii sa nestratili. Vo svojich kategóriách sa umiestnili : Marián Šimkovič (príma) 2. miesto, Alexandra Neúročná (IV.A) 1. miesto, Šimon Drexler (IV.A) 2. miesto, Natália Vlniešková (IV.A) 3.miesto, Tomáš Šimkovič (III.A) 2.miesto, Rebecca Révészová (II.A) 2.miesto, Hanka Šimkovičová (MŠ) 2.miesto, Igor Horňák (II.A) 5. miesto. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa chuti do športovania!!

                                                                                                                         Mgr. Monika Píšová

8 medailí z atletiky

Naši stredoškoláci sa v piatok 21.4. zúčastnili okresných majstrovstiev v atletike. A veru neboli len do počtu. V konkurencii všetkých stredných škôl okresu získali 8 vzácnych kovov. Menovite: Adam Illéš (II.G) 3. miesto skok do diaľky, Miroslav Beňadik (IV.G) 2.miesto vrh guľou, Simona Lovaštíková (III.G) 3.miesto skok do diaľky, 3.miesto beh na 800m, Veronika Kberlingová (III.G) 3.miesto vrh guľov, Barbora Píšová (I.G) 3.miesto beh 1500m, štafeta 4×100 m chlapci (Hronec, Jamriško, Illéš, Jurík) 2.miesto, štafeta 4x100m dievčatá (Píšová, Lovaštíková, Kberlingová, Hudecová) 3.miesto. Všetkým blahoželáme!!!

                                                                                             Mgr. Monika Píšová, Mgr. Juraj Orlík

Rodičovské združenie – štvrtok 20.4.2017

Program:
15,30 – stretnutie Rodičovskej rady
16,00 – triedne schôdzky rodičovského združenia
Tešíme sa na stretnutie.

Ocenenie pre RNDr. Máriu Bendovú

Primátorka mesta Prievidza dňa 28. 3. 2017 udelila v súlade s § 27 Štatútu mesta Prievidza v znení Doplnku č. 5  schváleného uznesením MsZ č. 47/14 dňa 25.februára 2014 Plaketu Jána Amosa Komenského za vynikajúce výsledky v školstve a za prínos v oblasti vzdelávania pedagógom škôl a školských zariadení pôsobiacich v meste Prievidza. Za našu školu ocenenie získala RNDr. Mária Bendová, učiteľka Piaristického gymnázia F. Hanáka. V návrhu na jej ocenenie sme uviedli tieto slová:
Takmer celý svoj pracovný život zasvätila deťom a mládeži ako učiteľka matematiky a fyziky v rôznych druhoch a typoch škôl v meste Prievidza. V Piaristickej spojenej škole F. Hanáka   pôsobí  od 1. septembra 2008 . Je pracovitá, spoľahlivá, nebojí sa inovácií, je vedúcou predmetovej komisie matematiky a fyziky na gymnáziu. Jej najvýznamnejšou črtou je to, že stále učí s láskou.  Poznajú to aj jej žiaci – na rozlúčke maturantov sa jej jeden žiak v záverečnom prejave takto prihovoril: „Pani profesorka, štyri  roky ste nám vraveli, že cennosti do školy nepatria. Tak prečo ste tu vy?“.
Ocenenej kolegyni úprimne blahoželáme.
Vedenie školy

Slobodný od drogy

Je vždy takmer neuveriteľné vidieť, s akým záujmom a hlbokým dotknutím počúvajú študenti stredných škôl zážitky zo života narkomana, ktorý o svojej minulosti dokáže rozprávať bez hanby a pravdivo a do hĺbky pomenúva veci, s ktorými nezriedka oni sami v tajnosti bojujú. Málokto si uvedomuje, že závislosti samotnej niečo predchádza a to niečo vôbec nesúvisí s drogou samotnou, ale s tým, že človek je pripravený a v príhodnej chvíli ochotný povedať droge svoje áno. Takýto život v závislosti prišiel žiakom I.F a II.F autenticky opísať Samuel Bogár, bývalý narkoman, ktorý v súčasnosti pomáha práve drogovo závislým ľuďom. O všetkom, čo prežil, rozprával bez okolkov. Opísal svoje bezproblémové detstvo plné rodičovskej lásky a starostlivosti, potom dôvody, prečo vyskúšal drogy a ako postupne prešiel cez alkohol, automaty až k tvrdým drogám a ako zdevastoval zdravie i život sebe i svojim blízkym. V závere rozprával o tom, ako bol zo závislosti vyslobodený a aký život vedie dnes.  Príťažlivá pre študentov bola záverečná diskusia, v ktorej odpovedal na všetky otázky. Z jeho odpovedí bolo zjavné, že nič neskrýva a svoju životnú skúsenosť so závislosťou ponúka zadarmo všetkým, ktorí to potrebujú.

Mgr. Monika Píšová

Rozvíjanie finančnej gramotnosti na 1.stupni ZŠ

Naši žiaci z 3.A a 4. A triedy sa zapojili do projektu “Malá finančná akadémia s Kozmixom”. V rámci projektu stavali mestá, ktoré si nazvali Ligakimi a Kozmixcity. Hravou formou rozvíjali svoju kreativitu, tímovú prácu, komunikáciu a hlavne finančnú gramotnosť. Projekt sa deťom veľmi páčil. Vyskúšali si prácu bankárov, novinárov, architektov >> viac