Stredná odborná škola

Dôležitý oznam!!

Piaristická spojená škola Františka Hanáka má novú webovú stránku.
Stránku nájdete TU

Všetky nové články nájdete už iba na novej stránke.

Neuveríte – navštívili sme „Bratislavský Autosalón“

Dňa 26. 4. 2017 sme sa zúčastnili – najkomplexnejšej prehliadky automobilov známych svetových značiek. Skvelá prehliadka nám priblížila aké najprestížnejšie novinky nám ponúkajú automobilky v našom  stredoeurópskom regióne ako aj videli sme žeravé ženevské automobilové novinky. Zabavili sme sa na sprievodnom programe: vystúpenie známych umelcov, atrakcií.

Cestou napäť z výstavy nechýbala obľúbená tradičná prehliadka historickej časti  mesta Bratislava.

Ing. Daniela Kováčová

Návšteva Fotoklubu v CVČ Spektrum

Dňa 15. marca 2017 žiaci prvého ročníka, odboru  GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ, navštívili Fotoklub v Centre voľného času v Prievidzi. Dozvedeli sa, že slovo FOTOGRAFIA  znamená kreslenie svetlom. Oboznámili sa s pojmom sgrafito. Na tejto návšteve sa žiaci od vedúcej Fotoklubu pani Magdy Malichovej dozvedeli veľa o klasickej fotografii, o klasických analógových fotoaparátoch, prezreli si veľa zaujímavej literatúry, no zo všetkého najviac ich zaujala práca v tmavej komore. Všetky tieto informácie sú prínosom k ich štúdiu. Určite sa do Fotoklubu ešte vrátia.

Ing. Mária Gažovičová

Naši prví grafici úspešne obhájili svoje maturitné projekty

Slobodný od drogy

Je vždy takmer neuveriteľné vidieť, s akým záujmom a hlbokým dotknutím počúvajú študenti stredných škôl zážitky zo života narkomana, ktorý o svojej minulosti dokáže rozprávať bez hanby a pravdivo a do hĺbky pomenúva veci, s ktorými nezriedka oni sami v tajnosti bojujú. Málokto si uvedomuje, že závislosti samotnej niečo predchádza a to niečo vôbec nesúvisí s drogou samotnou, ale s tým, že človek je pripravený a v príhodnej chvíli ochotný povedať droge svoje áno. Takýto život v závislosti prišiel žiakom I.F a II.F autenticky opísať Samuel Bogár, bývalý narkoman, ktorý v súčasnosti pomáha práve drogovo závislým ľuďom. O všetkom, čo prežil, rozprával bez okolkov. Opísal svoje bezproblémové detstvo plné rodičovskej lásky a starostlivosti, potom dôvody, prečo vyskúšal drogy a ako postupne prešiel cez alkohol, automaty až k tvrdým drogám a ako zdevastoval zdravie i život sebe i svojim blízkym. V závere rozprával o tom, ako bol zo závislosti vyslobodený a aký život vedie dnes.  Príťažlivá pre študentov bola záverečná diskusia, v ktorej odpovedal na všetky otázky. Z jeho odpovedí bolo zjavné, že nič neskrýva a svoju životnú skúsenosť so závislosťou ponúka zadarmo všetkým, ktorí to potrebujú.

Mgr. Monika Píšová

Poznávanie kultúrnych pamiatok starej Bratislavy

Dňa 14. marca 2017 žiaci prvého ročníka, odboru  GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ, navštívili hlavné mesto Slovenskej republiky – Bratislavu.

Bola to krásna a aj náučná prechádzka. Prešli sme sa okolo Úradu vlády, zastavili sme sa pred Grasalkovičovým palácom a dozvedeli sme sa veľa z jeho histórie. Pod Michalskou bránou nás, okrem jej histórie, zaujal nultý kilometer, ktorý ukazuje vzdialenosť európskych svetových metropol od Bratislavy. Ďalšie zaujímavé zastávky na našej exkurzii boli Františkánske námestie, Národné divadlo a Hviezdoslavovo námestie. A najlepšie na koniec, našu prechádzku sme zavŕšili >> viac

Zber papiera

Milí žiaci, rodičia a priatelia našej školy! V dňoch 3. 4. (pondelok) – 7. 4. 2017 (piatok) sa uskutoční jarný zber papiera. Papier je možné priniesť ráno 7:00 – 8:00 a poobede 14:00 – 16:00 na školský dvor, prípadne odovzdať priamo v zberných surovinách a priniesť potvrdenie a peniaze. V tomto čase je možné prísť autom priamo na školský dvor. Papier prosíme priniesť zviazaný špagátom alebo uložený v škatuliach. Vopred ďakujeme za Vašu podporu.

Mgr. Andrea Machová

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018

Candy animation, výtvor našich grafikov

Príprava na „Deň otvorených dverí“

Naši žiaci neleňošia, dňa 24. 2. 2017 bude deň s veľkým „D“ – usilovne sa pripravujú a vylepšujú priestor odborného výcviku na prezentáciu svojich učebných panelov a pomôcok, kde si skúšajú ako správne obkladať, nanášať omietky a maľovať pod dohľadom majstrov T. Bukay a pána Gatiala.

 Daniela Kováčová