Materská škola
Dôležitý oznam!!

Piaristická spojená škola Františka Hanáka má novú webovú stránku.
Stránku nájdete TU

Všetky nové články nájdete už iba na novej stránke.

besiedka

Deň šalátov

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna – 28.3.2017

V súlade s ustanovením § 150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vám oznamujeme, že na 28. 3. 2017  bolo rozhodnutím riaditeľky Piaristickej spojenej školy F. Hanáka, Ul. A. Hlinku 44 v Prievidzi udelené voľno žiakom všetkých organizačných zložiek Piaristickej spojenej školy F. Hanáka Prievidza.

Riaditeľské voľno sa udeľuje z dôvodu celoslovenskej oslavy 400. výročia založenia piaristickej rehole, ktorá sa bude konať v Nitre.

Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018

Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018

Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018

Prijímanie detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018

Prerušenie PMŠ počas jarných prázdnin

Prerušenie PMŠ od 27.2.-3.3. 2017

Národný týždeň manželstva

Oznámenie o prerušení prevádzky Piaristickej materskej školy

Prerušenie PMŠ 3.2.2017

Po roku opäť otvorené kurzy o výchove detí

Počas 5-tich týždňov od 8. novembra 2016 sa stretávali každý utorok v piaristickej škole rodičia, ktorí vnímali potrebu inšpirovať sa v oblasti výchovy detí.  V čase od 16:30 do  19:00 spoločne s manželmi Nicky a Sila Lee prechádzali kurzom prezentovaným na DVD s témami: Budovať pevné základy v rodine, Napĺňanie potrieb našich detí, Stanovenie hraníc, Učiť deti zdravým vzťahom, Zameranie na dlhodobý cieľ. Na prvom stretnutí si rodičia mohli zakúpiť brožúru, ktorá obsahovala zhrnuté základné myšlienky a zároveň obsahovala i praktické rady, ktoré mohli aplikovať do bežného života vo svojej rodine. Kurz bol zdarma. Počas kurzov bola zabezpečená i  >> viac