Kontakty

Názov školy: Piaristická spojená škola Františka Hanáka
Adresa: Ul. A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza
Telefón: +42146 54 24 949
Riaditeľka: RNDr. Viera Beňová
Telefón: 0918 496 511
E-mail: skola@piaristi-pd.sk
Zástupca riaditeľky školy pre gymnázium: Mgr. Ambróz Jamriško
E-mail: ambroz@piaristi-pd.sk
Zástupca riaditeľky školy pre základnú školu: Mgr. Alica Verešová
E-mail: aliver@piaristi-pd.sk
Zástupca riaditeľky školy pre SOŠ: Mgr. Eva Slobodová
E-mail: sonnee@post.sk
Zástupca riaditeľky školy pre materskú školu: Bc. Anna Kotianová
E-mail:
piaristicka.materska.skola@gmail.com
Telefón: 0914 120 392
Zástupca riaditeľky školy pre technicko – ekonomické činnosti: Mgr. Jana Kureková
E-mail: vych.kurekova@gmail.com
Školská psychologička: PhDr. Marta Dužíková
Telefón: 0915 543 919
Poradenský deň: Utorok/Streda: 8:00 – 13:00
Zriaďovateľ: Rehoľa piaristov na Slovensku www.piaristi.sk